Kepada Anak dan Adab – adabnya

 • Bau harum anak adalah bau harum syurga (Thabrani)
 • Anak adalah buah hati dan penyejuk mata (Al Barra bin Azib)
 • Allah SWT menganugerahkan pahala kepada seorang Ayah yang mencium anaknya sebagai ungkapan kasih sayang (Abu Nashr Samarqandi)
 • Orang tua yang tidak mengakui anaknya sendiri, akan terhalang dari (rahmat) Allah SWT pada hari kiamat (Muslim)
 • Empat tanda termasuk kebahagiaan seseorang yaitu :

–          Istri yang Sholehah

–          Anak- anak yang taat

–          Bergaul dengan orang-orang shaleh

–          Rezekinya di negeri sendiri (Abu Laits Samarqandi)

 

Pendidikan Anak

 • Disunnahkan mengawali pengajaran berbicara anak dengan ucapan “Laa Ilaaha illallahu” (Hasan Bashri)
 • Setelah anak berumur Tujuh tahun, Orang tua wajib mulai mengajarkannya syari’at agama dan menyuruhnya untuk mengerjakan sholat – sholat Fardhu. Dan orang tua harus menghukum mereka, Jika mereka melalaikan sholat fardhu ketika telah berumur sepuluh tahun (Abu Dawud)
 • Pendidikan akhlaq kepada anak adalah lebih baik daripada sedekah (Tirmidzi, Ibnu Majah)
 • Baik – buruk akhlaq seseorang itu bergantung pada pendidikan orang tuanya (Bukhari)
 • Orangtua yang mengajarkan naknya satu ayat Al Qur an, akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud atas setiap dirham yang diberikan kepada gurunya (Abu Said Al Khudri RA)
 • Orang tua hendaknya memisahkan antara kamar anak laki-laki dan wanita ketika mereka berumur sepuluh tahun (Abu Dawud, Hasan Bashri)
 • Anak dapat menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sabda Nabi S A W “ Sesungguhnya anak itu sumber sifat bakhil dan sifat penakut” (Ibnu Majah)
 • Orang tua wajib mengutamakan materi pendidikan berikut ini kepada anaknya yaitu :
 1. Mendidik anak dengan ketauhidan dan menjauhkan mereka dari kemusyrikan (Luqman: 13)
 2. Mendidik ketaatan terhadap hukum Allah SWT dan menjauhi laranganNya (Ibnu Jarrir, Ibnu Mundzir)
 3. Mendidik kecintaan terhadap Rasulullah S A W, dan kepada sunnah – sunnahnya (Thabrani)
 4. Mendidik ras syukur kepada Allah SWT (Luqman: 12)
 5. Mendidik berbakti kepada orangtua (Luqman: 14)
 6. Mendidik keihklasan dalam beramal (Luqman: 15)
 7. Mendidik amar ma’ruf nahi munkar dan bersabar atas musibah (Luqman: 17)
 8. Mendidik adab, akhlaq, dan sopan santun (Bukhari, Muslim)
 9. Mendidik agar jangan berlaku sombong dan angkuh (Luqman: 18)
 10. Mendidik kesederhanaan (Luqman: 19)
 11. Mendidik beristiqomah dalam perkara yang hak/Islam (Al Baqarah: 132)
 12. Mendidik agar meminta izin terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar orangtuanya. Terutama pada tiga waktu berikut ini :

–          Menjelang Shubuh

–          Sesudah Isya

–          Saat Istirahat Siang (Sesudah Dzuhur) (An Nur:59)

13. Mendidik membaca, menulis Al Qur an dan memanah (Umar bin Khattab RA)

 

Pergaulan Anak

 • Orang tua wajib memilihkan lingkungan pergaulan anaknya dengan teman – teman yang shaleh dan beragam dengan baik (Tirmidzi)
 • Jangan menyerahkan anak kepada tukang gandum, Tukang jagal, dan Tukang jual kain kafab (Asy Sya’bi) ini adalah tamsil yang maksudnya ialah :

–          Jika anak bekerja pada tukang gandum maka ia akan menjadai orang yang menimbun –nimbun harta dan tidak mengasihi kaum dhu’afa

–          Jika anak bekerja kepada tukang jagal, maka akan hilanglah rasa kasih sayang dari lubuk hatinya.

–          Jika anak bekerja kepada tukang kain kafan, ,aka ia akan menginginkan kematian seseorang

 

Tanggung jawab orangtua

 • Ayah adalah pemimpin keluarga, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (Bukhari, Muslim)
 • Orang tua di sunnahkan segera menikahkan anaknya ketika telah dewasa. Barang siapa memiliki putri sampai berusia duabelas tahun belum dinikahkan, lalu putrinya berbuat dosa (berzina, pacaran, dsb). Maka dosanya ditanggung oleh orangtuanya (Umar bin Khattab RA)
 • Orang tua hendaknya selalu siap membantu anak –anaknya berbuat baik. Allah SWT merahmati orang tua yang membantu anaknya berbuat baik (Asy Sya’bi, Abu Laits Samarqandi)
 • Orangtua wajib mengingatkan dan menjauhkan anaknya dari semua perbuatan dosa (Abu Dawud)
 • Sunnah mengaqiqahi anak, mengkhitannya, pada hari ketujuh dari kelaharinnya (Ashabus Sunan)
 • Salah satu hak pertama anak adalah memilihkan baginya ibu yang shalehah (umar bin Khattab RA) *yaitu sang Ayah hendaknya menikahi wanita yang shalehah
 • Anak berhak disayangi orangtuanya. Orangtua yang tidak sayang, tidak akan disayang (Bukhari)
 • Kasih sayang kepada anak dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT (Al Ghazali)
 • Selalulah menyenangi hati anak. Jangan membebani mereka dengan beban berat yang mereka tidak mampu memikulnya (Ahmad bin Qois)
 • Barangsiapa kematian tiga orang anaknya yang belum baligh, maka Allah SWT akan memasukannya ke dalam Syurga (Nasa’i)
 • Jangan sekali-kali berkata buruk terhadap anak. Ucapan itu bisa menjadi do’a bagi anaknya, walaupun anaknya memang berakhlaq buruk (Al Mubarak)
 • Boleh memanggil anak orang lain dengan “Hai Anakku” (Abu Dawud)

 

Menafkahi anak

 • Orang tua wajib menafkahi anak dan keluarganya (QS Al Baqarah : 233). * Nafkah wajib dari usaha yang halal lagi baik
 • Tanggung jawab nafkah seorang ibu ialah menyusui anaknya hingga dua tahun sempurna (QS. Al Baqarah : 233, Abu Dawud )
 • Sebaik – baik nafkah keluarga adalah hasil dari usaha sendiri (Ibnu Hibban)
 • Orang tua tidak wajib lagi menafkahi anak, bila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri (Asy Syafi’i)
 • Orang tua boleh memakan hasil usaha anaknya (Abu Dawud)
 • Orang tua hendaknya adil dalam memberikan pemberian kepada anak – anaknya.  Sesuai dengan kepentingan masing – masing anak. (Baihaqi, Thabrani)
 • Haram membunuh anak dengan cara apapun atau enggan mempunyai anak dengan alasan takut miskin (QS. Al Isro : 31, Abu Dawud, Muslim)
 • Barang siapa mempunyai tiga orang anak wanita, lalu ia bersabar mengasuh mereka serta mencukupi sandang dan pangannya, Maka mereka itu akan menjadi hijab baginya dari api neraka , dan akan menyebabkan dirinya di masukkan ke dalam surga (Tirmidzi, Ibnu Majjah).

Iklan

Perihal Majelis Ta'lim Basaudan
Tempat belajar ilmu Agama Islam dan Bahasa Arab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: